Iedereen heeft er ooit wel eens eentje mee mogen maken: een personeelsfeest. Het lijkt tegenwoordig niet meer dan de normaalste zaak van de wereld om de werknemers van een bedrijf te ‘vieren’. Toch was dit vroeger wel anders. Kijk bijvoorbeeld eens naar de periode waarin winkelmedewerkers nog knechten werden genoemd. Ben jij benieuwd hoe het personeelsfeest is ontstaan? Lees dan snel dit blog voor een antwoord op jouw vraag!

Terug naar het begin

Laten we beginnen met de term ‘knecht’ die hierboven genoemd wordt. Misschien is dit niet de juiste term om te gebruiken, daar knechten vaak op het land of bij de boer werkten. Knechten vervulden neventaken naast de hoofdtaak van de boer: het land verbouwen. De werkzaamheden van de knecht bestonden dan uit het voeren van de werkpaarden of melken van de koeien, nog voordat de boer hier iets mee kon doen.

Toch had je ook knechten die bij de bakker of slager werkten. De werkzaamheden van dit type knechten kwam dan ook vrij overeen met de taken van een knecht op het land (hulptaken), maar vaak werden slagersknechten of bakkersknechten ook als loopjongen ingezet. Het verschil met knechten op het land was dat bakkersknechten of slagersknechten ook echt het vak leerden en dus eigenlijk meer een leerjongen waren.

Het ontstaan van de personeelsfeesten

Naarmate de tijden veranderden, veranderden de bedrijven en het personeel gewoon mee. Het bestuur stond naarmate de tijd veranderde steeds meer toe dat bedrijven groter en groter werden. Hierdoor nam ook het personeel toe tot de niveaus die we nu kennen. Tot het moment dat de ‘knechten’ niet meer zo, maar ‘assistenten’ genoemd werden.

Hier kent de geschiedenis een kantelpunt. Misschien herken je wel dat het woord knecht een negatieve lading met zich mee brengt. Op het moment dat dit veranderde naar assistent begonnen de medewerkers binnen bedrijven nog meer respect en waardering te krijgen dan dat ze al hadden. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de feesten die voor de hogere kringen binnen een bedrijf, ook georganiseerd werden om het personeel te danken voor hun inzet. Het precieze jaar en datum zijn helaas niet bekend, maar er zijn vermoedens dat het eerste personeelsfeest in Spanje bij het telefoonbedrijf plaatsvond.

Tegenwoordig kan je het zo gek niet bedenken, of er kan wel een personeelsfeest aan gekoppeld worden. Thema’s, evenementen, teambuilding en ga zo maar door zijn eigenlijk dingen die worden gedaan om waardering uit te spreken naar jouw werknemers. Hoe ga jij jouw volgende personeelsfeest aanpakken?