Zoals bij veel termen beginnend met ‘e-‘ wordt dat gevolgd door een Engels woord, zoals e-mail en e-commerce. De letter e staat voor elektronisch, maar betekent doorgaans ook gebruikmakend van het internet. Zo is ‘learning’ Engels voor leren en dus hebben het over leren, gebruikmakend van een (laptop/tablet) computer en eventueel het internet. Met een intelligente telefoon kan in principe ook, maar het scherm daarvan is doorgaans te klein. We hebben het in dit artikel over cursussen die deelnemers individueel en op eigen tempo kunnen doen, en waarbij er een specifiek doel bestaat voor e-learning ontwikkelen.

Doelgericht

Zoals gezegd, hebben we het hier over cursussen, die voor een gericht doel worden ontwikkeld. Met de ontwikkelaars van de cursus moet goed worden doorgesproken wat de bedoeling is. Wat is het huidige kennisniveau van de cursisten en waar moet dat op uitkomen. Hoe lang mag/moet de totale cursusduur zijn. Op welk systeem moet het geïmplementeerd worden. De cursusontwikkelaar komt met een globaal plan en dit wordt met de afnemer doorgesproken. Vervolgens wordt dat meer getailleerd. Bij e-learning ontwikkelen, is het belangrijk dat er naast programmeurs ook docenten bij betrokken zijn en materiedeskundigen, opdat men goed weet wat er gedoceerd moet worden en niet alleen hoe.

Realisatie

E-learning ontwikkelen betekent het gebruikmaken van de vele mogelijkheden die de technologie vandaag de dag biedt. Dus niet alleen van tekst, maar ook onder meer audio, video, animaties en virtuele realiteit. Met pop-ups kan een cursist een helpende hand worden geboden, die misschien niet iedereen nodig heeft. Sommige cursisten kunnen bepaalde zaken sneller oppakken dan andere en dan moet het mogelijk zijn dat eerstgenoemden sneller door de leerstof gaan, terwijl laatstgenoemden waar nodig wat extra hulp krijgen. Regelmatig testen of de leerstof inderdaad goed begrepen is, is belangrijk opdat indien nodig een stapje wordt teruggezet met de cursist. Indien goed toegepast, is e-learning een uitstekende manier om mensen bij te scholen.