Al eeuwenlang gaan mensen naar iemand toe om geholpen te worden met hun problemen. De huidige vorm van geestelijke gezondheidszorg is een resultaat van jaren ervaringen en verbeteringen. De ontstaansgeschiedenis van de vorm van Westerse therapie gaat terug naar de priesters en predikanten, toen ook wel geestelijken genoemd. De geestelijken waren er om mensen vanuit dezelfde religie te begeleiden. Dit was nog voordat de wetenschap met verklaringen van psychische problemen kwam. De geestelijken hadden dan ook niet dezelfde effectieve methodes en middelen zoals er vandaag de dag beschikbaar zijn.

Opkomst van wetenschap

De wetenschap is al jaren bezig met verklaringsmodellen van mens, menselijk psyche en de wereld. Door de kennis van deze medici kregen zij steeds meer invloed doordat ze bekend stonden als dé autoriteit op het vlak. De geestelijken van de religie kregen steeds minder zeggenschap door de opkomst van de medici. De bekendste psycholoog van de opkomende geestelijke wetenschap was Freud. Freud noemde zich psychoanalyticus en bedreef de door hem ontwikkelde Psychoanalyse, de eerste echte vorm van psychotherapie. Freud werkte vanuit de gedachten dat het menselijke psyche bestaat uit delen die met elkaar in conflict raken. Deze conflicten zijn vaak te herleiden naar de opvoeding en kinderjaren van een patiënt. Vele psychologen bouwde hun kennis op dat van Freud. Met de ontwikkeling van de theorie over het menselijke psyche ontstond ook meer aanbod is hulpverlening. Vandaag de dag zijn er vele vormen van therapie waarvan cognitieve therapie vaak voorkomt. Bij cognitieve therapie gaat de psycholoog uit van het feit dat een depressie voorkomt uit naar binnen gekeerde woede. Deze vorm van therapie richt zich op emoties, gedachtes en waargenomen ervaringen van een patiënt. 

Online therapie

Vandaag de dag is het dankzij het internet mogelijk om online therapie te krijgen. Dit is een vorm van therapie waarbij je digitaal spreekt met een officiële zorgverlenende professional. Doordat het mogelijk is vanaf het eigen huis is het een laagdrempelige vorm van therapie. Online therapie kan hulp zijn zijn bij verslavingen bv aan: Social Media, Gamen of Smartdrugs.