Wildrasters zien er uit als een metalen afrastering van een bepaald natuurgebied gebied. Met name de gebieden waar veel dieren nog in het wild leven. Zoals bijvoorbeeld reeën en dassen. Het zorgt ervoor dat de dieren niet de mogelijkheid krijgen om op de openbare weg te komen voor hun eigen veiligheid. Deze worden dan via de wildrasters naar veilig gebied geleid. Ze worden naast metaal ook vaak gemaakt van hout. In de meeste gevallen worden de volgende houtsoorten hiervoor gebruikt:

  • Kastanje
  • Robina
  • Cloeziana

Dit zijn duurzame houtsoorten, en worden om die reden graag gebruikt in natuurgebieden. Door de rasters blijven de dieren en de mensen in veiligheid en is de kans gering dat er ineens een ree oversteekt.

Soorten wildrasters

Niet overal worden dezelfde wildrasters toegepast. Er zijn naast de bekend afrasteringen zoals langs de provinciale wegen nog vele andere soorten. Denk maar aan het viaduct in de buurt van Utrecht. Dit viaduct is afgerasterd aan de bovenkant, en verder begroeid zodat de dieren die daar vrij leven hier veilig van de ene kant naar de andere kant van het natuurgebied kunnen komen zonder enig hinder te ondervinden of te veroorzaken. Ook worden de rasters steeds vaker gecombineerd met een amfibi-geleidewand, zodat ook deze doelgroep van de dierenwereld veilig zijn weg kan vervolgen. Dit word ook wel een faunavoorziening of faunapassage genoemd.

Plaatsen van wildrasters

Je mag natuurlijk nooit zomaar een raster plaatsen. Dit moet allemaal netjes aangevraagd en goedgekeurd worden volgens de gestelde NEN-normen. De keuze van wildrasters bestaan ook uit licht en zwaar verkeer, en bij iedere klasse is een aparte norm gesteld. Als de wildrasters met prefab betonnen bakken worden verstevigd, dienen ook deze te voldoen aan een keurmerk. In dit geval zal dit het KOMO-keurmerk zijn. Gespecialiseerde bedrijven die gecertificeerd zijn met deze normen en keurmerken worden dan ook vaak ingezet om deze rasters te plaatsen. Omdat de gemeentes en natuurbehoud weet dat dit dan goed gebeurd en dat alles voorzien is van de juiste certificeringen.